Regulamin - CustomBlades klingi, głownie, noże custom, knifemaking
Nowość
lima.jpg

Lima

Cena:140.00PLN
Subskrypcja

Wizyt:
Dzisiaj: 101Wszystkich: 870814

Regulamin

Definicje

1. Sklep internetowy customblades.eu którego właścicielem jest Marcin Tomaszewski, NIP: 848-162-34-56, REGON: 360067063 z siedzibą w Ełku, przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty 5/12, 19-300. Nr rachunku: 80 1020 5558 0000 8502 3078 1119

2. Definicje określeń użytych w Regulaminie

Sprzedawca - sklep CustomBlades.eu Marcin Tomaszewski  NIP: 848-162-34-56, REGON: 360067063 z siedzibą w Ełku, przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty 5/12, 19-300

Kupujący - osoba fizyczna lub prawna składająca zamówienie za pośrednictwem strony customblades.eu lub za pomocą e-mail: ask@customblades.eu

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

Towar - prezentowany w sklepie customblades.eu produkt

 

Postanowienia ogólne

3. Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie customblades.eu są wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

4. Sklep CustomBlades.eu zobowiązuje się do przestrzegania zbioru zasad określonych w kodeksie dobrych praktyk

5. Wszystkie ceny podane w sklepie customblades.eu są cenami brutto.

6. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie drogą wysyłkową.

 

Zasady korzystania ze sklepu internetowego CustomBlades.eu

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu sklepu.

8. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych, które mogą wpłynąć na realizację zamówienia.

 

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

9. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.customblades.ue lub drogą e-mailową na adres: ask@customblades.eu stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. W przypadku braku zamawianego towaru w magazynie sklepu Kupujący zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony drogą e-mailową lub telefoniczną.

12. Kupujący ma prawo zmienić szczegóły zamówienia lub anulować zamówienie do czasu zmiany statusu zamówienia na „zrealizowany” za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ask@customblades.eu

 

Dostawa i płatność

13. Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy zgodnie z informacją w karcie zamówienia „sposób dostawy i płatność”.

14a. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Zamówione Towary z góry za pośrednictwem przelewu na Rachunek bankowy Sprzedającego podając w tytule przelewu numer zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży

14b. W przypadku wyboru opcji płatności i dostawy "za pobraniem" Kupujący zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Towar w momencie odbioru przesyłki.

14c. Produktów wykonywanych na zamówienie nie wysyłamy za pobraniem

15. Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 do 5 dni roboczych. Termin ten liczy się od momentu pojawienia się kwoty przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. Wyjątkiem jest towar oznaczony "na zamówienie" - wówczas termin realizacji ustalany jest indywidualnie, oraz towar wysyłany za pobraniem - w tym przypadku termin liczony jest od daty złożenia zamówienia.

16. Dostawa towaru odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w arkuszu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

17. Do zakupionego towaru dołączany jest paragon fiskalny lub rachunek.

 

Odstąpienie od umowy 

18. Kupujący, który zakupił towar w sklepie customblades.eu może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie (wzór do pobrania znajduje się na dole strony) o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na adres sklepu wraz ze zwracanym towarem.

19. Zwrot towaru odbywa się na koszt klienta.

20. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów przesyłki jakimi Kupujący został obciążony w Zamówieniu, w ciągu 7 dni od otrzymania zwrotu towaru na rachunek Kupującego wskazany w oświadczeniu.

21. Towar wykonany na zamówienie klienta wg specyfikacji dostarczonej przez klienta, służący zaspokojeniu indywiduanych potrzeb Klienta nie podlega zwrotowi.

 

Reklamacje

22. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Kupujący może zdecydować czy sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

23. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt na adres poczty internetowej: ask@customblades.eu

24. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłosznej reklamacji i powiadomi Klienta drogą e-mailową o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

Ochrona danych osobowych

25.  Administratorem danych osobowych podawanych przez Kupującego podczas składania Zamówienia jest Sprzedawca - sklep CustomBlades.eu Marcin Tomaszewski z siedzibą w Ełku, przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty 5/12, 19-300.

   Dane przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia oraz w celu informowania o nowościach w ofercie – po uprzednim uzyskaniu zgody Kupującego. Dane będą udostępniane jedynie Poczcie Polskiej w celu wysyłki Towaru do Kupującego.

   Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingowych oraz do żądania ich usunięcia.

   Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Zamówienia.

 

Postanowienia końcowe

26. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy określony w przepisach postępowania cywilnego art. 27 - art. 46.

27. Kupujący ma prawo skorzystać a Alternatywnych Metod Rozstrzygania Sporów w przypadku wystąpienia sporów wynikających z Umowy.

28. Kupujący oświadcza, iż rozumie i akceptuje znaczenie wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz umów zawieranych ze Sprzedawcą. W przeciwnym wypadku Kupujący obowiązany jest nie zaznaczać opcji "zgadzam się " i skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia znaczenia postanowień Regulaminu i/lub zawieranych ze Sprzedawcą umów, których nie rozumie Kupujący.

 

Facebook